Hasselbakken FUS barnehage

Hasselbakken FUS barnehage ligger i bunnen av Stoppenkollen. Vi har fem avdelinger, med 91 barn og ca. 20 voksne.

Våre satsningsområder for 2015/2016 er sosial kompetanse og lek. Gjennom disse satsningsområdene ønsker barnehagen å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter, lekekompetanse og generelle utvikling. Vi vil gjennom dette arbeidet skape et varmt og inkluderende miljø.